SZJA 1% felajánlása

Ajánlja fel Ön is személyi jövedelemadója 1%-át!

A KPSE ezúton is megköszöni a Magyar Posta vezetése által nyújtott központi támogatást, valamint mindazoknak a tagtársaknak és hozzátartozóiknak a támogatását, akik jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával segítik az egyesület működését.

Évről évre továbbra is szívesen fogadjuk a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását, amit egyesületünk az alapszabályban meghatározott közérdekű sportcélokra fordít.

​Üdvözlettel:
Kalmár László
elnök

Hogyan ajánlhatja fel adója 1%-át?

Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy felajánlja előző évi személyi jövedelemadója  1%-át egy civil szervezet – például a KPSE – javára.  Ez  nem kerül Önnek pénzbe, csupán egy rövid rendelkező nyilatkozatot kell eljuttatnia az adóhatósághoz.

Rendelkező nyilatkozatát legkésőbb május 20-áig juttathatja el a NAV-hoz – az adóbevallásával együtt, vagy attól függetlenül.

a) Papíron

beküldheti a NAV-nak postai levélben, vagy leadhatja személyesen a NAV ügyfélszolgálatán lezárt borítékban

  • a személyi jövedelemadó-bevallásával együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve – a nyomtatványt innen akár most rögtön letöltheti, a KPSE adószámát már bele is írtuk:

vagy:

  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (a borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Amennyiben rendelkezik NAV elektronikus tárhellyel, a nyilatkozatot elektronikus úton is beküldheti:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

További információk a NAV honlapján, itt találhatók

 

​Tisztelt Postás Munkavállalók! Tisztelt Honlaplátogatók!

A KPSE – folytatva a hagyományokat – Kelet-Magyarország területén továbbra is elhivatottan végzi a postás tömegsport szervezését. Munkatársaink bizalma és aktív részvétele eredményességünk egyik legfontosabb értéke és biztosítéka.

Legyen életünk természetes része a jövőben is a sport, a közös kirándulás, a természetjárás, a rendezvények sokszínűsége, valamint a rendszeres mozgás!

Kérjük, Ön is segítse törekvéseinket évről évre személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával!

A KPSE adószáma: 19850157-1-09

A felajánlással saját sportkörzetének jövőbeni lehetőségeit, valamint területi és központi, sportrendezvényeink hagyományainak folytatását és folyamatos megújulását egyaránt elősegíti.

A felajánlásokat köszöni a

Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület
vezetősége

A felajánlások felhasználásáról szóló éves beszámolóinkat lásd ezen az oldalon!