2020. október 16.

A Kelet-Magyarországi Postás SE 2020. október 16-án on-line küldöttértekezletet tartott 17 résztvevővel. A küldöttértekezlet létszám és minden egyéb idevonatkozó előírás szerint a határozatképességnek megfelelt.

Kalmár László a KPSE elnöke tájékoztatást adott az egyesület legfelsőbb döntéshozó testületének a 2020-es év 1-9. hónapjáról a 2020 évi rendezvénynaptár és költségvetési terv teljesítésének vonatkozásában. Kiemelte hogy a Covid-19 járványveszély tényleges megjelenése előtti január-február hónapokban és március elejei időszakban minden tervezett program sikeresen megrendezésre került. Ezt követően egészen június 26-ig az ide vonatkozó kormányrendeleteknek megfelelően az erre az időszakra tervezett és 2019 év végén illetve 2020 elején előkészített programok elhalasztásra kerültek. A veszélyhelyzet részleges feloldását követő nyári hónapokban a kisebb létszámú csoportokat megmozgató túrák, kirándulások, helyi sportversenyek sora bizonyította az egyesületi aktivitást. A rendkívüli helyzethez alkalmazkodva tagjaink elvárásainak és kiemelt Támogatónk a Magyar Posta Zrt. felé beszámolási kötelezettségünknek e körülmények közt is folyamatosan eleget tettünk.

A Covid – 19 második hulláma előtti rendkívüli elnökségi ülésen az elnökség áttekintve az eddigi, illetve az év hátra lévő hónapjaira várható helyzetet, kidolgozta az erre vonatkozó határozati javaslatait. Mindezek alapján az egyesület elnöke a küldöttértekezlet elé terjesztette az elnökség 2020 évi költségvetési tervre vonatkozó módosítási javaslatait, valamint a sportkörzetekre vonatkozó, a rendkívüli helyzetnek megfelelő kivételes keret átcsoportosítási elveket a 2020-as évről a 2021-es évre.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnöki tájékoztatót és döntésével jóváhagyta az elnökség határozati javaslatait.

A küldöttgyűlés bezárása előtt az elnök megköszönte a testület aktivitását és konstruktív együttműködését, a területekről adott helyzetjelentéseiket, és az év hátra lévő hónapjaira várható tervekről való beszámolóikat. Kérte hogy mind önmaguk, mind közvetlen környezetükben élők egészségére fokozottan figyeljenek, és felhívta a figyelmet a járványveszély elhárításának érdekében bevezetett rendeletek betartásának fontosságára.

KPSE elnökség