Adatkezelési (GDPR) tájékoztató
a kpse.hu weboldal látogatói számára

1. Tájékoztatónk célja 

E tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánjuk weboldalunk látogatóit arról, hogy a honlap működtetése és üzemeltetése során maximálisan betartjuk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvény) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Tájékozatónkban bemutatjuk, hogy a weboldal, illetve annak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője hogyan gyűjt, tárol és kezel személyes adatokat, valamint miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a személyes adataikkal kapcsolatban az uniós és hazai jogszabályokban meghatározott önrendelkezési jogokat.

2. A weboldal url-címe
https://kpse.hu

3. Tulajdonos, adatkezelő, üzemeltető

A weboldal tulajdonosa:
Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület (KPSE)
Adószám: 19850157-1-09

Cím: 4046 Debrecen, Múzeum u. 3.
Elérhetőségek: Kapcsolat

Adatkezelő:
Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület (KPSE)
Adatkezelésért felelős szervezet vezetője: Kalmár László KPSE-elnök

Telefon: +36 30  834 3923
E-mail: kalmar60 (kukac) invitel.hu

Tárhelyszolgáltató:
WordPress Tárhely 

WebHold Internet Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: 13-06-063030

Adószám: 22581965-2-13
Cím: 2072 Zsámbék, Terv utca 11.
Tel.: +36 20  381 4891
E-mail: info (kukac) wp-tarhely.hu
http://wp-tarhely.hu

Program- és tartalomkarbantartás
Média-Mix Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: 06-06-000085

Adószám: 21615207-1-06
Cím: 6725 Szeged, Sárkány u. 10.
Képviselő: Lovászi József
E-mail: lovaszi (kukac) invitel.hu
Telefon: +36 30 938 7561
http://vevoszerzo-weboldalak.hu

4. Weboldalunk célja

A KPSE tömegsportszervező munkájának bemutatása, hírek és beszámolók közzététele az Egyesület által szervezett sporteseményekről

Az Egyesület tagjainak és szimpatizánsainak folyamatos tájékoztatása

A jogszabályok által meghatározott közérdekű adatok és beszámolók közzététele

5. Adatkezelési alapfogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt megtekinti (látogató), illetve a weboldal valamilyen szolgáltatásának igénybe vétele céljából személyes adatait megadja (felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan információ és adat, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő által átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja.

Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi

6. Milyen adatokat gyűjt a weboldal és milyen célból?

6.1 Anonim adatgyűjtés weboldalunk megtekintésekor

Weboldalunk publikus felületei bárki által szabadon megtekinthetők. Az ezeken közzétett nyilvános tartalmak megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Ugyanakkor – mint minden weboldal -, a miénk is használ apró technikai kódokat (angolul cookie-kat, magyarul sütiket), amelyek az oldalak megtekintésekor rövidebb-hosszabb időre a látogató böngészésre használt eszközén (számítógép, mobil eszköz) és a webszerveren mentésre kerülnek.

Cookie- (süti) használat

A sütik részben technikai, részben forgalomstatisztikai feladatokat látnak el. Alkalmazásuk során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek, és bizonyos idő múlva automatikusan törlődnek. 

A weboldalunk alsó részén megjelenő információs sáv segítségével valamennyi látogatónk figyelmét már az elsőként megtekintett oldalon felhívjuk a sütik használatára, kérve a hozzájárulásukat, vagy lehetővé téve, hogy (az adott látogatásra vonatkozóan) a süti-használatot letiltsák.

Emellett minden látogatónak megvan a lehetősége arra, hogy a sütik használatára globális jelleggel, az összes meglátogatott weboldalra érvényes tiltást állítson be a saját böngészőjében. Böngészője ez esetben egyetlen weboldalról sem fogad és nem tárol el sütiket.

használat engedélyezése vagy tiltása ily módon kifejezetten a látogatók, felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a látogató gépére korábban bekerült sütik törlését saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.

A sütik (cookie-k) szerepéről, jóváhagyásuk vagy tiltásuk módjáról és következményeiről Süti-használati tájékoztató  című oldalunkon nyújtunk részletesebb tájékoztatást.

Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak megtekintése

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon elérhető tartalom néhány eleme külső forrásból – más webhelyről – származik (pl. beágyazott Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, cikk, kép stb.).

Ezek a beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

A forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel statisztikai adatokat gyűjtenek ennek a tartalomnak a megtekintéséről, amihez sütiket vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy adatokat nyerjenek a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődésről, a megtekintések számáról, gyakoriságról.

A külső forrás által végzett statisztikai adatgyűjtésért és a cookie-val, követőkóddal nyert adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért ilyen esetben az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős. A keletkező statisztikai adatok a weboldalunkat megtekintő látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak.

Webanalitikai eszközök

Weboldalunk forgalomelemzés céljából hivatalos Google eszközökkel statisztikai adatokat, illetve a weboldal működésére vonatkozó technikai információkat gyűjt.

Ezek az információk nem tartalmaznak személyes adatot, csupán összesített statisztikát adnak a látogatók földrajzi megoszlásáról és érdeklődéséről (keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak), valamint a látogatói viselkedésről (visszatérő látogatók aránya, weboldalon töltött idő stb.).

Weboldalunk a következő Google eszközöket használja:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatottságáról készít statisztikai jelentéseket. Segít a látogatottság elemzésében, ezáltal a weboldal fejlesztésében és optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találnak rá a weboldalra, milyen földrajzi területről érkeznek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek leginkább. A Google Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem gyűjt. Bővebb információ: https://www.webma.hu

Google Search Consol

A Google Search Consol a webmesterek segédeszköze. Megtudható általa, hogy hány oldalt tart nyilván a Google az index-állományában, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, milyen programozási hibák fordulnak elő a weboldalon, mit kell tenni a keresőre optimalizáláshoz és a weboldal sikeres működéséhez. Személyes adatokat ez sem gyűjt.
Bővebb információ:  https://rotisoft.hu,  https://www.reelweb.hu

Online marketing eszközök 

Google Ads remarketing követőkód: weboldalunk nem használ Google Ads remarketing követőkódot.

Google Ads konverziókövetés: weboldalunk nem használ Google konverziószámláló kódot.

6.2 Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Látogatói regisztráció: Weboldalunk a közönség köréből nem gyűjt olyan regisztrációt, amihez személyes adatokat kellene megadni (pl. hírlevélre való feliratkozás).

Hozzászólás, komment: Weboldalunkon nincs engedélyezve hozzászólás, kommentelés, így ehhez kapcsolódó személyes adatok (pl. személynevek, e-mail címek) gyűjtése sem történik.

Kapcsolat űrlap: Weboldalunkon kapcsolati űrlap található, a  https://kpse.hu/kapcsolat/ oldalon. A kapcsolat űrlap az egyetlen elem a honlapon, ami személyes adatot kér be.

Az űrlap célja: segítségével az érdeklődők felvehetik velünk a kapcsolatot, üzenetet vagy kérdést küldhetnek, illetve programjainkkal, munkánkkal kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek.

Adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel és válaszadás a beküldött üzenetekre.

Az űrlap által gyűjtött személyes adatok: név, email-cím, telefonszám (név és email-cím kötelező, a telefonszám nem).

Adatgyűjtés jogalapja: az űrlap segítségével kapcsolatot kezdeményező látogató önként adja meg a válaszadáshoz szükséges alapadatait (név, email-cím, telefonszám).

Adatok felhasználása: a megadott személyes adatokat kizárólag a beküldött üzenet megválaszolására, a kétoldalú kommunikáció céljára használjuk.

Adatok őrzésének időtartama: a megadott személyes adatokat csak addig őrizzük, amíg azt a kétoldalú kommunikáció indokolttá teszi.

Adatkezelő, adatfeldolgozó: A megadott személyes adatokat és az üzenet tartalmát a weboldal automatikusan az adatkezelésért felelős szervezet (KPSE) elnökének email-címére továbbítja. Az adatok a webszerveren nem kerülnek mentésre és tárolásra. Az adatok tárolását és felhasználását az Adatkezelő szervezet (KPSE) illetékes vezetője végzi.

7. Kivel osztjuk meg a felhasználók adatait?

A weboldal megtekintéséről (látogatói forgalmáról) gyűjtött anonim statisztikai adatokat, továbbá a kapcsolati űrlapot igénybevevők által megadott elérhetőségi adatokataz Adatkezelő szigorúan bizalmasan kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, kéretlen reklámok vagy hírlevelek küldésére, illetve más egyéb célra nem használja.

8. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

A Kapcsolat űrlapon beérkező személyes adatokat az Adatkezelő csupán addig őrzi, amíg azt a kölcsönös kapcsolattartás megkívánja, de ezen időtartamon belül az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését.

9. Hogyan védjük a kezelt személyes adatokat?

Adatkezelő megbízásából a WordPress Tárhely szolgáltató gondoskodik a webszerver magas technikai színvonalú, folyamatos védelméről. A Tárhelyszolgáltató a legkorszerűbb informatikai eszközöket és biztonsági rendszereket alkalmazza annak érdekében, hogy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést lehetetlenné tegye.

A korszerű védelmi intézkedések ellenére esetleg mégis előforduló, az Érintettek személyi adataira nézve kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, illetve a személyes adatok illetéktelen felhasználása (adatkezelési incidens) esetén Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, továbbá megteszi a GDPR és az Infotörvény által előírt kötelező hatósági bejelentést, valamint haladéktalanul intézkedik a kármentésről és a megfelelő adatvédelmi állapot helyreállításáról.

Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen rendkívüli okból személyes adatok továbbítása válik szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok védelméről.

10. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást vagy profilalkotást?

Az általunk kezelt személyes adatokból semmilyen automatikus profilalkotást nem végzünk.

A weboldal forgalmáról adatokat gyűjtő Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol) által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a Google által az Interneten közzétett, szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően.

11. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

A személyes adatokat semmilyen külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek nem továbbítjuk.

12. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Érintett az Adatkezelőtől bármikor

  • tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által tárolt saját személyes adatainak tartalmáról, felhasználásának és kezelésének módjáról
  • kérheti adatainak helyesbítését
  • kérheti adatainak törlését vagy az adatkezelés és felhasználás korlátozását
  • tiltakozást jelenthet be adatainak kezelésével kapcsolatban
  • rendelkezhet korábbi adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáról

Érintettnek joga van a tárolt személyes adatait az Adatkezelőtől kikérni. A kiadott export-fájlnak vagy dokumentummásolatnak a kérelmező személyével kapcsolatos valamennyi tárolt adatot tartalmaznia kell.

Az Érintett kérheti korábban megadott bármely személyes adatának módosítását vagy törlését.

A törlés nem vonatkozik olyan adatokra, amelyeket technikai, jogi vagy biztonsági okok miatt az Adatkezelőnek kötelező megőrizni.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Önnek személyes adatai kezelésével kapcsolatos kétsége, kérdése, észrevétele, panasza van, kérjük, jelezze azt levélben, email-ben vagy telefonon az adatkezelésért felelős szervezet vezetőjének az alábbi elérhetőségen:

Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület (KPSE)
Adatkezelésért felelős vezető: Kalmár László KPSE-elnök
Telefon: +36 30  834 3923
E-mail: kalmar60 (kukac) invitel.hu

Amennyiben úgy érzi, hogy weboldalunk megsértette személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, Adatkezelőtől kérheti a helyzet kivizsgálását és a kifogásolt gyakorlat megszüntetését.

Ha ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, arra hivatkozva, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezett, vagy fennáll annak közvetlen veszélye.

A NAIH elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: http://www.naih.hu

Személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése, valamint tiltakozásának jogtalan elutasítása esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

2018. november 30.

Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület (KPSE)