Debrecen, 2022. 05. 13.

2022. május 13-án Debrecenben a 2020 és 2021-es év pandémiás időszakának on-line küldöttértekezletei után újból személyes megjelenéssel tarthatott küldöttértekezletet a KPSE.

Az elnöki köszöntést követően sor került a 2021-es évről szóló beszámolókra, a közhasznúsági jelentés előterjesztésére, majd a 2022-es év költségvetési tervének és programtervezetének elnökség által kidolgozott előterjesztésére.

Az előterjesztések szóbeli kiegészítésére a küldöttek megtekinthették a 2021-es év videós beszámolóját is melyet Sebe József készített. A küldöttgyűlés résztvevői egyhangúan elfogadták az előterjesztéseket. Kalmár László elnök, majd Kiss Csaba elnökhelyettes is kiemelte, hogy az elmúlt két évben a veszély elhárítására tett intézkedések betartása mellett is túlnyomórészt megvalósításra kerültek a programtervezetben elfogadott rendezvények, melyben az aktivisták önzetlen szervező munkájának, a csapatmunkának nagy szerepe volt.

A 2021-es és 2022-es évben is az elnökség előterjesztése alapján rendkívüli keret-átcsoportosításokról döntött a küldöttértekezlet a sportkörzetek terveinek megvalósítása érdekében, de a 2022-es évben már nem lesz szükség erre.

A jelenlegi időszakban mindennél fontosabbá vált a sportkörzetek kreativitása, önálló kezdeményezése, hogy a programtervezetben elfogadott központi és területi rendezvények mellett saját közösségeik kereteinek optimális felhasználásával gazdagítsák a sportolási, kirándulási lehetőségeket. A KPSE működésének alapjait továbbra is a kétezres tagságunk és kiemelt támogatónk, a Magyar Posta Zrt. adományozása biztosítja.

A küldöttértekezlet meghívására megjelent a KPSE tiszteletbeli tagja, Novák Ferenc Guiness-rekorder kerékpáros postás is, akit személyesen köszönthettünk az elmúlt év decemberében betöltött 90-ik születésnapját követően. Feri bácsi számtalan trófeái, kupái közül többet felajánlott egyesületünknek, amit egy névre szóló KPSE pólóval viszonoztunk.

K L