A Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület kihelyezett elnökségi ülést tartott Bogácson 2020. 09. 18.-án.

Az elnökség álláspontja szerint a Covid-19 helyzetre tekintettel rendkívüli, a gazdálkodást érintő kérdések vetülnek fel, mellyel kapcsolatban a küldöttgyűlés on-line összehívása szükséges.

Az elnökség állásfoglalása szerint, amely sportkörzet az alapszabályban megfogalmazottak szerint nem használja fel az éves keretösszegét, annak -kivételesen – 2021-re átkerülhet a 2020-ban fel nem használt keretösszeg. Az elnökség ugyanakkor kéri, amely sportkörzet helyi szinten megteheti, az alapszabályban megfelelőeknek és a veszélyhelyzethez is igazodva, használja fel a 2020 évi keretét. Az ötpróba rendezvényeket továbbra is támogatjuk. Január és február hónapot kivéve a nagy létszámra tervezett központi rendezvényeink elmaradtak az éves Covid-19 veszélyhelyzetnek megfelelően. A kisebb csoportos elsősorban szabadtéri -családi- jellegű rendezvények többségében megtartásra kerültek, illetve ezek megtartására lehetőségeink szerint sort kerítünk. Az elnökség mindezek alapján szorgalmazza a sportkörzeteket kisebb csoportos postai közösségek csapatépítésére illetve családi jellegű kirándulások, egyéb rendezvények, megtartására a mindenkori biztonsági előírásokat betartva. Különös jelentősége van az őszi hónapok szabadtéri rendezvényekre alkalmas időszakai kihasználásának.

Az elmúlt hónapokban több olyan változás is történt mely hosszabb távon befolyásolhatja az elnökség folyamatos tevékenységének feltételeit humán területen. A postásokkal és a mindenkori postai vezetéssel való folyamatos kapcsolattartást továbbra is kulcsfontosságúnak tekintjük, és e felelősségérzetünknek megfelelően fel kell készülnünk mindazon változásokra, melyek az egyesület vezetésének személyi helyzetét érintik, illetve érinthetik. A működésünk céljainak, és az alapszabályunknak is megfelelő jogosultságok, illetve kompetenciák folyamatossága alapvető fontosságúak. A tevékenységét társadalmi munkában ellátó testület fél országnyi területen több tucatnyi sportkörzetben, sok ezer főt megmozgatva, szolgálja immáron másfél évtizede a postás családok szabadidős sportját. Az utóbbi időben felgyorsult változások követését az egyesület vezetése által kidolgozott és döntésre előterjesztett humán stratégiai javaslatok biztosítják. Adott helyzetben a küldöttértekezlet feladata lesz döntéseivel ezen elképzeléseket érvényesíteni pl, új tisztségviselők megválasztásáva. Következő küldöttértekezletre terveink szerint on-line módon 2020 október 16-án pénteken kerül sor Skype alkalmazással. A Covid-19 elleni védekezés keretében az egyesület elnöksége a központi költségkeretből 300 egyesületi logóval és www.kpse.hu felirattal ellátott mosható szájmaszk beszerzéséről döntött, aktivistái számára.

Kalmár László
KPSE elnök