Kalmár László KPSE elnök felhívása a sportkörzetek részére, március 17-én továbbítva:

 Kedves Sportkörzet Vezetők !

A Kelet-Magyarországi Postás SE elnöksége a korona vírus okozta járványveszély miatt a következő intézkedéseket tette, illetőleg a következőkre hívja fel a figyelmet  :

  • A március 20-ra kitűzött küldöttértekezletet március 12-én határozatlan időre elhalasztotta, erről minden küldöttet illetve meghívottat értesített március 12-én e-mailben.
  • A 2020-as rendezvénynaptárában szereplő rövidtávú /3 hónapon belüli/ június 15-ig tartó időszakra központilag meghirdetett sportrendezvényeit, kirándulásait, versenyeken, bajnokságokban való részvételét haladéktalanul felülvizsgálta, illetőleg folyamatosan felülvizsgálja és a mindenkori helyzetnek, illetve a járvánnyal kapcsolatos kormányrendeleteknek megfelelően módosította illetve módosítja, amennyiben szükséges, halasztja illetőleg véglegesen törli a programból. A középtávra /ez évre szóló 3 hónapon túli/ rendezvényekkel kapcsolatosan a megfelelő időben meghozza az esetlegesen szükséges döntéseket.
  • A sportkörzetek figyelmét felhívom, a fokozott elővigyázatosságra, a zárt térben tervezett csoportos programok lehetőség szerinti elhalasztására, a járvánnyal kapcsolatos mindenkori kormányrendeletek előírásainak megfelelően. Az esetleges kirándulások illetve szabadtéri sportrendezvények tervezésénél is minden tekintetben a kialakult helyzethez való alkalmazkodást kérem, a helyi sportkörzeti döntésű illetve szervezésű programokkal kapcsolatosan is. Egyéb felhasználásokkal /pl.: sporteszközök/ kapcsolatosan a létszámnak megfelelő időarányos keretfelhasználás betartására hívom fel a figyelmet. Kérem hogy a területek koordinációját ellátó elnökségi tagokkal Észak-Alföldön: Dajka András területi elnökhelyettessel, Északon Kiss Csaba területi elnökhelyettessel, Dél-Alföldön Kalmár László elnökkel a kapcsolattartásra az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítsatok.
  • A jelenlegi helyzetben fokozott jelentősége van a fegyelmezett és empatikus hozzáállásnak, valamint a megfelelő időben körültekintően hozott jó döntéseknek, melyek eddig is jellemzőek voltak a postások nagy családjának tagjaira, ezen belül egyesületünk aktivistáira és tagjaira mindez különösen érvényes.

A magam és a KPSE elnökségének nevében köszönöm a mindennapi helytállást és munkátokhoz illetve további társadalmi tevékenységetekhez sok erőt és jó egészséget kívánok! Vigyázzatok magatokra, szeretteitekre, munkatársaitokra, sporttársaitokra illetőleg minden környezetetekben élő embertársatokra!

    Sporttársi üdvözlettel :
    Kalmár László
    KPSE elnök