Kedves Sportkörzet Vezetők! Kedves Sporttársak!

Az elmúlt másfél hónap komoly megpróbáltatásai után már nem csupán a tavaszi napfény, de a járványveszély szorításának enyhülése is okot adhat arra hogy bizakodva tekinthessünk az előttünk álló hetekre és hónapokra. Bizakodva, de mértéktartással és legalább olyan figyelemmel és önfegyelemmel a környezetünkben élőkre és önmagunkra vigyázva mint eddig!

A mi igazi elemünk a mozgás, a dinamikus életvitel, mind a munkavégzés, mind a család területén. Erre az életvitelre a mindennapokban kitűnő lehetőség a sport, ami az egészséges életmód alfája és omegája. Mindezt mint annyi minden mást, melyek életünk és kapcsolataink szerves részét alkotják, a vírusveszély szigorú parkolópályára kényszerítette. A korlátozások betartásáért ezúttal is köszönetünket fejezzük ki, a továbbiakban is sok erőt és kitartást kívánunk ehhez.

Az április 30-i Kormányrendeletek legfontosabb üzenetei segítenek kimozdulni arról a holtpontról, amelybe március 14 óta a COVID 19 kényszerített bennünket. Kiemeltük a számunkra irányadó változásokat :

A 170/2020 Kormányrendelet, mely április 30-án a Magyar Közlönyben megjelent, kimondja hogy:  Magyarország egész területén  a./ sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények közt megtartható, b./ sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

A szintén április 30-án megtartott sajtóértekezleten Gulyás Gergely miniszterrel együtt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő nyilatkozott a változásokról,  és a kormányszóvivő az alábbi bejelentést tette: “Engedjék meg, hogy egy fontos kiegészítést tegyek. 2020 augusztus 15-ig nem csupán az 500 fő feletti, de az alatti létszámmal sem lehet rendezvényt szervezni és megrendezni.”

A KPSE elnöksége továbbra is teljes mértékben eleget kíván tenni minden olyan központi és helyi szabályozásnak, rendeletnek, melyet a járványveszély elhárítása érdekében hoztak.

Sportkörzeteink vezetőit kérjük, hogy ehhez igazodjanak. Edzések és szigorúan zárt körű amatőr mérkőzések nézők nélkül, illetve mindazon sporttevékenységek, melyeket a kiadott rendeletek lehetővé tesznek, tehát mostantól megtarthatóak, de kérjük a terület koordinációjáért felelős elnökségi taggal, illetve elnökkel ezt előzetesen egyeztetni. Északon: Kiss Csaba területi elnökhelyettessel, Észak-Alföldön Dajka András területi elnökhelyettessel, Dél-Alföldön Kalmár László elnökkel.

Elsődleges alapkövetelmény minden területre és minden sporttal kapcsolatos kezdeményezésre a másfél méteres távolság betartása, a szájmaszk előírásoknak megfelelő viselete, az adott területre előírt korlátozások betartása, a házi karanténra kötelezettek számára a karantén szabályainak betartása, fokozott figyelem a 65 éven felüliek védelmére.

A csoportos kirándulások szervezésének a jelen körülmények között még sportkörzeti szinten sincs meg a lehetősége. A strandok és szabadon látogatható kirándulóhelyek igénybevétele, meglátogatása, kerékpártúra, futás, gyalogtúra, úszás céljából egy háztartásban élők együttes utazásával, de nem rendezvény formájában lehetséges, a terület koordinátorával való egyeztetést követően. Az edzőtermek, tornatermek, sportcsarnokok, uszodák az edzések, illetve zárt körülmények biztosításával való mérkőzések céljából igénybe vehetőek.

A rendezvényekre előírt teljes korlátozás, mely 2020 augusztus 15-ig érvényes Magyarország teljes területére, ugyanakkor minden olyan, az előzetes rendezvénynaptárunkban betervezett sportrendezvényünk elhalasztását  – egyes esetekben törlését – egyértelműen kötelezővé teszi, melyet ezen időszakra terveztünk.

Minden kedves sporttársunktól türelmet és megértést kérünk a fentiekkel kapcsolatosan, kérjük hogy a továbbiakban is egészségtudatos, sportos szemlélettel önmagunkra, családunkra és a környezetünkben élőkre vigyázva éljük mindennapjainkat, teljesítve kötelezettségeinket, hogy egészségünket megőrízve újra találkozhassunk, amint azt a körülmények lehetővé teszik !

KPSE elnökség